Flerträdshantering – för effektiv gallring

För effektiv gallring i klena, stamtäta skogsområden är det en stor fördel om en gallringsskördare är utrustad med så kallad flerträdshantering. Detta är en extrautrustning på skördarens aggregat som möjliggör ackumulering av flera stammar innan de upparbetas. På så vis kan man som maskinförare spara tid då man slipper upparbetningsmomentet för varje enskilt träd, utan upp till tre-fyra träd kan upparbetas samtidigt.  

Flerträdshanteringen är ett tillval och finns i två versioner, med och utan fångstarmar. Är aggregatet utrustat med separata fångstarmar håller de i redan avkapade träd medan nya träd fälls. Vid flerträdshantering utan fångstarmar har matarvalsarna en funktion för att hålla i redan avkapade träd.

Flerträdshantering är absolut vanligast i gallring av barrskog. Lövträd, som exempelvis björk, är ofta svåra att ackumulera då de är krokigare och har besvärligare kvist.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.